MENU

We're working on it!

Sorry, currently our English translation of our site is not available. Please contact us by email at kaihan@seznam.cz.

Pracujemy nad tym!

Przepraszamy, tłumaczenie naszych stron internetowych do języka polskiego nie jest aktualnie dostępne. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem emailu kaihan@seznam.cz.

Život je příliš krátký na to, aby se s přáteli pilo špatné víno!

Podmínky užívání

Nakládání s obsahem serveru vinozmoravy.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

JaHaBy, s.r.o.
Prokopových 827/3, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Identifikační číslo: 03585026
Spisová značka: C 234380 vedená u Městského soudu v Praze
Tel: +420 608 333 650
Email: haluza@jahaby.cz